Sport Club for Integration (S.C.I.) "Vitosha"

Quick navigation

Page content

News

Date: 11 Dec 2009

Нашият член Георги Гергов ще вземе участие в национална конференция на тема "Доброволчеството, като част от неформалното образование и учене през целия живот".

Source: С.К.И. Витоша

На 11 декември 2009 г. нашият член Георги Гергов ще вземе участие в национална конференция на тема "Доброволчеството, като част от неформалното образование и учене през целия живот". Тя ще се проведе в парк-хотел "Империал" в гр. Пловдив. Събитието е организирано от "Национален алианс за работа с доброволци".

Целите на Конференцията са:

  • Да популяризира доброволчеството като част от неформалното образование и активна форма за гражданско участие на младите хора.
  • Да промотира ефективни работещи модели и практики за успешно включване на младите хора в позитивната промяна на училищните общности (училищна среда и взаимоотношения).
  • Да насърчи обмяната на опит между образователни институции и граждански организации, работещи в сферата на неформалното образование.

 
Select the appearance of the site

Yahoo helps Google?

View My Stats

Clicky Web Analytics

Free Page Rank Tool